Demo av administratörsgränssnittet

I administratörsgränssnittet har fastighetsägaren möjlighet att administrera sina objekt och inkommna anmälningar.

Klicka på länken nedan för att logga in på administratörssidan och se hur den fungerar.

Klicka här!