Bostadskö, ett verktyg för dig som fastighetsägare

Om du är fastighetsägare och kanske inte har så många fastigheter att du har en avdelning med administratörer utan du får själv svara i telefonen eller på e-posten när någon undrar om du har en ledig lägenhet eller lokal.

Vi har lösningen för dig. Hos oss kan du få en köfunktion som sköter sig själv! Du behöver bara logga in och kolla av vem som är bäst lämpad kandidat när du har en vakans. Kontakta oss för mer information.

Funktioner i bostadskön:
  1. Hanterar anmälan till en kö både till ett specifikt objekt eller till en generell kö.
  2. Skickar bekräftan till anmälaren samt ett bekräftelsemail till fastighetsägaren.
  3. Registrerar anmälan i en databas redo för urval vid en vakans.
  4. Har en sorterbar funktion för fastighetsägaren att kunna selektera och visa intressanta sökanden.
  5. Avregistrerar med automatik gamla sökanden som inte förnyat sitt intresse.